ความเชื่อ บั้งไฟ พญานาค ริมแม่น้ำโขง

ความเชื่อ บั้งไฟ พญานาค ริมแม่น้ำโขง

ความเชื่อคือเป็นสิ่งที่ถูกปลูกฝังและหล่อหลอมจากบรรพบุรุษ ความเชื่อจะถูกยึดเหนี่ยวไว้ด้วยความศรัทธาของแต่ละบุคคล จะเห็นได้ว่าเมื่อใจเชื่อ ใจศรัทธาแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นมักเป็นเรื่องมหัศจรรย์ดั่งเช่นความเชื่อของคนริมฝั่งโขง จังหวัดหนองคายและเพื่อน บ้านอย่าง สปป.ลาว กับปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค ลูกไฟที่ผุดขึ้นกลางแม่น้ำโขงในช่วงวันออกพรรษา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11

ความเชื่อ บั้งไฟ พญานาค ริมแม่น้ำโขง
ความเชื่อและแรงศรัทธา
บั้งไฟพญานาค คนริมฝั่งโขงเชื่อกันว่าเป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้เสด็จจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ พญานาคในลำน้ำโขงจึงออกมายินดี มนุษย์จึงมองเห็นได้ในรูปของดวงไฟที่โผล่ขึ้นกลางแม่น้ำ ชาวบ้านต่างเดินทางมาดูเพื่อความเป็นสิริมงคล จากนั้นจะเปล่งเสียง “สาธุ” เมื่อได้เห็นลูกไฟปรากฏขึ้น เป็นความเชื่อที่ถูกถ่ายทอดมารุ่นต่อรุ่นและยังคงสืบสานต่อไปอีกยาวนาน

ความเชื่อ บั้งไฟ พญานาค ริมแม่น้ำโขง
คำอธิบายด้านวิทยาศาสตร์
ในแง่มุมของทางวิทยาศาสตร์ ปรากฏการณ์ลูกไฟผุดขึ้นจากแม่น้ำโขง คือกลุ่มก๊าซที่มีมวลและสามารถแทรกน้ำขึ้นมาได้ มีขนาดเบากว่าอากาศไม่มีสี ไม่มีกลิ่น และจุดติดไฟได้เองในอากาศ กลุ่มก๊าซเหล่านี้จะเกิดจากอินทรียวัตถุ เช่น มูลสัตว์ ซากพืช ซากสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตที่ตายทับถมเป็นเวลานาน