ตำนานพญานาคสร้างแม่น้ำโขง | กำเนิดแม่น้ำโขง แม่น้ำน่าน By Oh My Ghost

ณ เมืองหนองกระแส ทางเหนือของประเทศลาว เป็นเมืองที่พญานาคราชสองตนครอบครองอยู่โดยแบ่งหนองกระแสออกเป็นสองส่วน ส่วนหนึ่งเป็นเขตครอบครองของสุทโธนาค หรือพญาศรีสุทโธ และอีกส่วนหนึ่งเป็นเขตปกครองของสุวรรณนาค
ทั้งสองเป็นสหายที่รักใคร่กันมาก และปกครองเมืองหนองกระแสร่วมกันย่างสุขสงบเสมอมา โดยตกลงกันว่าจะไม่ออกล่าสัตว์พร้อมกัน ด้วยเกรงจะกระทบกระทั่งกันเอง และหากฝ่ายใดออกล่าสัตว์ ได้มาจำนวนเท่าใด ต้องนำมาแบ่งอีกฝ่ายครึ่งหนึ่งเสมอ

ครั้งหนึ่งถึงคราวสุทโธนาคออกไปล่าสัตว์หาอาหารได้เนื้อช้างมา จึงจัดแจงแบ่งเนื้อช้างให้สุวรรณนาคครึ่งหนึ่ง
ซึ่งมีจำนวนมากมายเต็มลำเกวียน พร้อมทั้งขนหางซึ่งถือว่าเป็นมงคลยิ่งด้วย ซึ่งทำให้เกิดความพึงพอใจของสุวรรณนาคยิ่งนัก

ต่อมาเมื่อสุวรรณนาคออกไปล่าสัตว์หาอาหารบ้าง ครั้งนี้ได้เม่นมาเป็นอาหาร จึงได้นำเนื้อเม่น และขนของเม่น แบ่งให้แก่สุทโธนาคกึ่งหนึ่งเหมือนเช่นเคย แต่เม่นนั้นเป็นสัตว์ขนาดเล็ก และมีขนมาก จึงได้เนื้อปริมาณน้อยนิด เมื่อเทียบกับขนที่มีมากมายแล้ว สุทโธนาคจึงเกิดความไม่พอใจอย่างยิ่ง ด้วยเข้าใจผิดว่าสุวรรณนาค ไม่มีความซื่อสัตย์ แบ่งเนื้อมาให้ตนไม่ถึงกึ่งหนึ่งตามที่ตกลงกันไว้ ฝ่ายสุวรรณนาคพยายามอธิบายอย่างไรก็ไม่เป็นผล จึงเกิดสงครามระหว่างสุทโธนาค และสุวรรณนาค ทำให้ลำน้ำที่เคยสงบสุขปั่นป่วนวุ่นวายอยู่นาน
ศึกของสองสหายดำเนินไปอย่างยากจะยุติ ร้อนถึงพระอินทร์ผู้เป็นใหญ่ต้องหาวิธีทำให้พญานาคทั้งสองหยุดทำสงครามกัน

พระอินทร์ได้ออกอุบายให้พญานาคทั้งสองแข่งกันสร้างแม่น้ำขึ้นคนละสาย ใครสร้างได้ถึงทะเลก่อนเป็นผู้ชนะและให้ครอบครองแม่น้ำแห่งนั้น และจะบันดาลให้เกิดมีปลาบึกขึ้นเป็นสัญลักษณ์ของแม่น้ำนั้นด้วย
เมื่อได้ยินเช่นนั้น สุทโธนาคก็ได้เกณฑ์ไพร่พล สร้างแม่น้ำมุ่งไปทางทิศตะวันออกของหนองกระแสทันที
สุทโธนาคเป็นพญานาคราชที่ใจร้อนและมีอิทธิฤทธิ์มาก จึงสั่งให้ไพร่พลขุดแม่น้ำอย่างเร็วที่สุด เมื่อมีภูเขาขวางหน้าก็สั่งให้ไพร่พลขุดเลี่ยงหินผา และภูเขาอย่างรีบเร่งทำให้เกิดความเลี้ยวลดคดโค้งมาก ไพร่พลรีบรุดขุดดินสร้างแม่น้ำ หลบเลี้ยงภูมิประเทศที่เป็นภูเขา จนได้แม่น้ำที่มีความคดโค้ง จนออกถึงทะเลในที่สุด ด้วยลักษณะที่คดเคียวของแม่น้ำสายนี้ พระอินทร์จึงทรงให้ชื่อว่า “แม่น้ำโค้ง” และได้แผลงมาเป็น “แม่น้ำโขง” จนปัจจุบัน
ส่วนทางสุวรรณนาคเป็นพญานาคราชที่มีความละเอียดอ่อนกว่า มีความเป็นประณีตบรรจง จึงสั่งให้ไพร่พลขุดแม่น้ำให้ตรง ทำให้ต้องใช้เวลาในการขุดแม่น้ำอยู่นาน และได้แม่น้ำสายไม่ยาวนัก และแพ้สุทธโธนาคไปในที่สุด แม่น้ำที่เกิดจากการขุดแข่งขันนี้ได้ชื่อว่า “แม่น้ำนาน” ซึ่งต่อมาก็แผลงเป็นแม่น้ำน่านอย่างที่เรียกกันในปัจจุบัน และแม่น้ำน่านก็เป็นแม่น้ำสายที่ตรงกว่าแม่น้ำทุกสายในประเทศไทย
พระอินทร์ทรงให้สุวรรณนาคครอบครองแม่น้ำน่านที่ตนและบริวารขุดขึ้น จึงได้ขนานนามแม่น้ำแห่งนี้ว่า “แม่น้ำน่าน แห่งสุวรรณภูมิ” อันหมายถึงที่อยู่ของสุวรรณนาค ซึ่งก็คือผืนแผ่นดินที่เป็นประเทศไทยในปัจจุบัน และได้ขนานนามแผ่นดินแห่งนี้ว่า “สุวรรณภูมิ”