ต่อลมหายใจลูกแม่น้ำโขง | ชุมชนบ้านตามุย

พวกเราออกเดินทางสู่ดินแดนลุ่มแม่น้ำโขงปลายทางคือชุมชนเล็กๆ แห่งหนึ่งบริเวณริมฝั่งแม่นำ้โขงตะเข็บชายแดนไทยลาว แม่น้ำสายหลักที่ล่อเลี้ยงเหล่าสรรพชีวิตมาช้านานหลายชั่วอายุคน
ตำนาน ความเชื่อ ความศรัทธา หล่อหลอม วิถีชีวิตของผู้คนให้แนบแน่นผูกติดกับแม่น้ำสายสำคัญสายนี้เข้าด้วยกัน ยังคงพอมีให้เราได้เห็นได้สัมผัส ความยิ่งใหญ่ของแม่น้ำโขงที่เมื่อเราประจันหน้ากันตรงๆ เมื่อคราวได้สัมผัส บ้างดูสงบเยือกเย็น บ้างแฝงเร้น ไหลเชี่ยวกราดลึกลับยิ่งใหญ่น่าค้นหาไหลยาวสุดสายตา ยังคงเป็นที่มาของปรากฏการณ์ที่น่าฉงนสงสังเป็นยิ่งนัก ตลอดลำน้ำเต็มไปด้วยประดับประดาของธรรมชาติที่มีหินจำนวนมากมายน้อยใหญ่รายล้อม

ราวกับมีผู้จัดวางบรรดาหินผาตั้งตระหง่านสลับกับพืชพันธุ์พฤกษานานาชนิดรอคอยผู้มาเยือนชื่นชมความงาม สำหรับพวกเราชาวโรงเรียนนอกกะลาแล้วสิ่งที่อยู่ตรงหน้าตอนนี้คือความมหัศจรรย์เบื้องหน้าที่ดูนอบน้อมเรียบง่าย ยิ่งใหญ่น่าเกรงขาม ภาระกิจ 2 วัน 2 คืน ณ อาณาจักรที่เงียบสงบ โอบล้อมด้วยท้องฟ้า ดวงดาว มหานที ท่ามกลางธรรมชาติแห่งเกาะแก่ง ทิวทัศน์สลับกับเหล่าเรือหาปลา ที่วิ่งวนสร้างสีสัน กลิ่นอายการดิ้นรนเพื่อมีชีวิตอยู่ บ้างวิ่งเข้าหาฝั่ง บ้างก็วิ่งออกจากฝั่ง เพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง หลายชีวิตผูกติดกับเรือลำเล็กๆนี้ ท้าทายกับสุริยันจันทราที่หมุนเวียนผลัดเปลี่ยนบอกเวลาอย่างซื่อสัตย์ สลับกับเสียงเหล่ากับสรรพชีวิตเจื้อยแจ้วขับกล่อม นำพาพวกเรากลับสู่วิถีเรียบง่ายเต็มไปด้วยไมตรีจิตปลุกกระตุ้นเร้าเลือดอีสานในตัวให้ตอบสนองเป็นอัตโนมัติกับดินแดนที่เต็มไปด้วยมนต์ขลังของมหานทีไหลพัดพาเอาวัฒนธรรมแห่งอดีตสู่ปัจุบัน พิกัดเล็กๆ บนโลก ที่นี่ “ชุมชนบ้านตามุย” กลุ่มชาวบ้านเล็กๆ ที่หัวใจใหญ่
ปรากฏการณ์หนึ่งบนโลกที่ต้องดิ้นรนมีชีวิตอยู่บนโลกแห่งอำนาจทุนนิยม ที่รุกคืบเข้าแทรกแทรงวิถีเรียบง่ายของผู้คนที่ดูเป็นมิตรอยู่กันแบบพี่แบบน้องพึงพาอาศัยกัน ที่ที่มีแม่น้ำโขงเป็นตัวเชื่อมล่อเลี้ยงราวกับความเมตตาของแม่ผู้ยิ่งใหญ่ บทเรียนชีวิตที่ต้องแลกด้วยชีวิต เรื่องราวที่พึ่งเริ่มต้น โอกาสดีดีที่พวกเราได้มาเรียนรู้สัมผัสความเป็นอยู่ความเป็นไปของผู้คนและสิ่งแวดล้อมที่นี่ ดินแดนแห่งอารยธรรมเก่าแก่โบราณหลายพันปี สู่ปัจจุบันที่ต้องดิ้นรนต่อสู้กับปัญหาที่รายล้อมพวกเขา เราได้เห็นเหล่าผู้กล้าเท้าเปล่าแสดงพลังความกล้าหาญต่อสู้เพื่อลูกหลานแม่น้ำโขง
แม่น้ำโขง
วัฒนธรรมและความเชื่อ