“ปลาเกก ปลาปากหวิด ปลาขบ” ปลาน้ำโขง

ปลาเกก ปลาปากหวิด ปลาขบ

ปลาเกก ปลาปากหวิด ปลาขบ
ปลาเกก ปลาปากหวิด ปลาขบ” คนไทยกลางเรียกว่า“ปลาคางเบือน” ฝรั่งเว้าว่า “Sheatfish(genus)” ปลาหายากในแม่น้ำโขงน้ำหนักสูงสุดถึง 3.5 กก. ยาวถึง 70 ซม. เป็นปลาอพยพในช่วงเดือนมิถุนายน เนื้อมีรสชาติดี นิยมนำมาทำลาบ ปิ้ง ห่อหมก จนมีคนท้องถิ่นขนาดนามให้ว่า “ปลาเจ้า(ชนชั้นปกครอง)มัก(ชอบ)” นานแล้วไม่ได้พบเจอ ตัวนี้ฝีมือพรานอู๊ดจับด้วยเบ็ดและเหยื่อแมลงเม่า ในฤดูต้นฝนที่ล่าช้า กับน้ำที่แห้งกว่าปกติ ท่ามกลางระดับน้ำขังขึ้นๆ ลงๆ แบบคาดเดายาก วิบัติน้ำของถูกรุมโทรม