พระธาตุพนม” พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองนครพนม ที่มีตำนานเกี่ยวเนื่องกับ “นาค” อย่างลึกล้ำ

ซึ่งทุกวันนี้หนึ่งในศาสนสถานที่สำคัญมากในดินแดนลุ่มแม่น้ำโขงอย่าง ‘พระธาตุพนม’ ได้มีการจัดงาน ‘วันสัตตนาคารำลึก’ เพื่อเป็นการถวายผลบุญแด่นาคเจ็ดตนที่ทำหน้าที่ปกปักรักษาพระธาตุ โดยในงานมีการจัดพานบายศรีใบตองเป็นรูปเศียรนาคอย่างวิจิตรสวยงาม และมีผู้คนมาร่วมงานอย่างล้นหลาม อันเป็นการแสดงให้เห็นถึงความเชื่อเรื่องนาคที่ยังคงมีอิทธิพลต่อผู้คนในดินแดนแถบนี้อย่างชัดเจน

การที่แต่เดิมภูเขาเหล่านั้นเป็นที่อยู่อาศัยของเหล่านาคทั้งหลาย ถือได้ว่าเป็น ‘ภูเขาศักดิ์สิทธิ์’ ตามระบบความเชื่อแบบดั้งเดิมอยู่แล้ว เมื่อได้รับการผนวกหลอมรวมกับพุทธศาสนาที่ระบบความเชื่อสมัยใหม่ จึงทำให้นาคกลายเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของพุทธศาสนา แต่กระนั้นก็ยังถือได้ว่าเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ตามระบบความเชื่อแบบดั้งเดิม จึงทำให้ผู้คนในดินแดนสองฝั่งแม่น้ำโขงมีความรู้สึกว่านาคเป็นสัตว์ที่อยู่ ‘ร่วมสมัย’ ที่โลดแล่นอยู่ทั้งในอดีตและปัจจุบัน

ดังนั้นเรื่องราวความเชื่อเกี่ยวกับนาคจึงยังคงมีอิทธิพลและความผูกพันกับผู้คนสองฝั่งแม่น้ำโขงอย่างลึกล้ำ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านประเพณี วิถีชีวิต ศิลปะ สถาปัตยกรรม รวมถึงทางด้านศาสนาความเชื่อ ซึ่งพบได้ทั่วไปตามสถานที่ต่างๆ อย่างวัดวาอารามและงานประเพณีในดินแดนแห่งนี้ จึงสวนทางกับคำกล่าวที่มักได้ยินว่า “โลกทุกวันนี้นับวันจะก้าวไปไกล ความเชื่อแบบเก่าก็ยิ่งนับวันค่อยๆ ลบเลือนหายและตายไปตามกาลเวลา”