พิธีเบิกน้ำ และการแข่งขันเรือยาว วัฒนธรรมลุ่มแม่น้ำโขง

พิธีเบิกน้ำ และการแข่งขันเรือยาว วัฒนธรรมลุ่มแม่น้ำโขง

พิธีเบิกน้ำ และการแข่งขันเรือยาว เป็นพิธีบวงสรวงแม่คงคา พญานาค ขออนุญาตใช้แม่น้ำโขงโดยการแข่งขันเรือยาว โดยพราหมณ์จะทำพิธีบายศรีสู่ขวัญ ผู้ทรงเจ้าจะทำพิธีบวงสรวงด้วยอาหารคาวหวาน 7 อย่าง อัญเชิญศาลประจำเมือง ได้แก่ เจ้าพ่อฟ้ามุ่งเมือง และเจ้าแม่สองนางสถิตย์ ลงประทับเรือเจ้าฟ้ามุกดาสวรรค์ จากนั้นเจ้าเมืองทั้งสองฝั่งโขง คือ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร และเจ้าแขวงสะหวันเขต และคณะผู้ทรงเจ้าลงเรือ กระทำพิธีเบิกน้ำ เรือจากคุ้มต่างๆ แห่เป็นขบวนไปกลางแม่น้ำโขง ในขณะที่แห่ขบวนเรือ จะมีการร้องรำทำเพลง เพื่อความสนุกสนาน ผู้ทรงเจ้าจะประกอบพิธีขออนุญาตพระแม่คงคา พญานาค ตรงกลางแม่น้ำโขง เพื่อความเป้นศิริมงคลไม่ให้มีปัญหา อุปสรรคในการแข่งขัน