มุกดาหาร : มหัศจรรย์เมืองหินใต้บาดาล

มุกดาหาร

มุกดาหาร
สุดปลายตะวันออกของดินแดนที่ราบสูงอีสาน แนวผา หนิตัดชันที่ทอดตัวยาวเหยียดขนานไปตามสายน้ำโขง เป็นระยะทางนับร้อยกิโลเมตร นั้นคือความมหัศจรรย์ ทางธรรมชาติที่รอให้ค้นหา พลังแห่งสายน้ำได้ฝาก ร่องรอยเอาไว้บนพลาญหินใต้ธาร จนกระทั่งฤดูน้ำลด ก็เผยให้เห็นความอัศจรรย์ของแก่งหินที่พราวไปด้วย ร่องรอยและหลุมกว้างอันเกิดจากกระแสน้ำกัดกร่อน ตลอดระยะเวลาหลายหมื่นปี ถัดขึ้นไปบนยอดผาหิน ยังมีธรรมชาติงดงามรอให้สัมผัส ทั้งน้ำตกงาม ลาน ดอกไม้หลากสีที่เบ่งบานต้อนรับปลายฤดูฝน

มุกดาหาร
เมืองมุกดาหาร ต้อนรับการเดินทางมาถึงของแม่น้ำโขงด้วยแก่งหิน สวยงามชื่อ แก่งกะเบา จากนั้นบนพื้นที่ใกล้เมือง ภูผาเทิบ ก็ยกตัว ขึ้นริมฝั่งพรั่งพร้อมด้วยดอกไม้ป่าหลากสีนานาพรรณต้อนรับการเข้า มาเยือนของแม่น้ำโขงสู่ดินแดนมหัศจรรย์แห่งเมืองหินใต้บาดาล ที่นับ ตั้งแต่นี้เป็นต้นไป ชายฝั่งแม่น้ำโขงก็จะเปลี่ยนแปลงไป แผ่นดินที่ราบ เรียบจะยกตัวขึ้นเป็นหน้าผาหิน พลาญหิน แก่งหินมากมายหลายแห่ง หลายลักษณะ ก่อกำเนิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ มากมายไปจนสุด แม่น้ำโขงในแผ่นดินไทย

ตลอดเส้นทางจากมุกดาหารมุ่งหน้าสู่อุบลราชธานี ที่มากมายด้วยรายละเอียดแห่งชีวิต สายน้ำและป่าเขา ดินแดนทั้งสองยังคงมนต์เสน่ห์ที่ไม่เคยเสื่อมจางไม่ว่าเวลา ผ่านไปกี่ยุคสมัย การเดินทางท่องไปบนเส้นทางสายนี้จะ ทำให้เราได้ค้นพบความมหัศจรรย์ ตราบเท่าที่สายน้ำโขงคือ มหานทียิ่งใหญ่อันยากจะหาสิ่งใดเปรียบเหมือน บางครั้งความสุขของการเดินทางมักถูกเติมเต็มด้วยเรื่องราวที่แสนเรียบ ง่าย และสิ่งนี้จะเป็นเสมือนบทตอนสุดท้ายเมื่อทุกคนได้ทำความรู้จัก กับมุกดาหารอย่างถ่องแท้ และค้นพบว่าจังหวัดเล็กๆ ริมน้ำโขงแห่งนี้ เปี่ยมด้วยเรื่องราวแสนสุขและมหัศจรรย์อยู่มากมาย