ลำน้ำมูล มาจากไหน ?

ลำน้ำมูล  มาจากไหน ?

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ลำน้ำมูล

ลุ่มน้ำมูล ตั้งอยู่ทางตอนล่างของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครอบคลุมพื้นที่ 10 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดบุรีรัมย์ สุรินทร์  อุบลราชธานี  นครราชสีมา  มหาสารคาม  ยโสธร  ขอนแก่น  ร้อยเอ็ด  ศรีสะเกษ และอำนาจเจริญ  มีพื้นที่ลุ่มน้ำรวมทั้งสิ้น 69,700 ตารางกิโลเมตร
ทางตอนใต้ของลุ่มน้ำมีเทือกเขาเป็นแนวยาวตลอด  พื้นที่จะค่อย ๆ ลาดต่ำลงมาทางทิศเหนือ  ส่วนทางตะวันออกบริเวณจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดศรีสะเกษเป็นที่ราบ  สภาพโดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มสลับเนินเขา แต่ในจังหวัดอุบลราชธานีจะเป็นที่ราบลุ่มสลับลูกคลื่นลอนลาดถึงลูกคลื่นลอน ชัน  แม่น้ำสายหลักคือ แม่น้ำมูล มีต้นกำเนิดมาจากเทือกเขาทางตอนใต้ของจังหวัดนครราชสีมา ก่อนจะไหลลงแม่น้ำโขงที่อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ลำน้ำมูล

ลำน้ำสาขาที่สำคัญในลุ่มน้ำมูล ได้แก่

ลำตะคอง มีต้นกำเนิดมาจากเทือกเขาดงพญาเย็นซึ่งเป็นสันปันน้ำของลุ่มน้ำมูลและลุ่ม น้ำนครนายกทางตะวันตกของลุ่มน้ำ ไหลมาบรรจบกับแม่น้ำมูลที่บ้านวังมูล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ลำพระเพลิง มีต้นกำเนิดจากบริเวณสันปันน้ำของลุ่มน้ำมูลและลุ่มน้ำนครนายก ไหลมาบรรจบกับแม่น้ำมูลที่อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
ลำปลายมาศ มีต้นกำเนิดมาจากเทือกเขาสันกำแพงซึ่งกั้นเขตแดนไทย-กัมพูชา ไหลมาบรรจบกับแม่น้ำมูลที่อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
ลำชี มีต้นกำเนิดจากเทือกเขาสันกำแพงทางตอนใต้ในจังหวัดบุรีรัมย์ ไหลลงมาบรรจบกับแม่น้ำมูลที่อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
ลำโดมใหญ่ มีต้นกำเนิดจากเทือกเขาพนมดงรักทางตอนใต้ของอำเภอน้ำเย็น จังหวัดอุบลราชธานี ไหลมาบรรจบกับแม่น้ำมูลที่อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
วังโดมน้อย  มีต้นกำเนิดจากเทือกเขากั้นเขตแดนไทย-กัมพูชา ไหลไปบรรจบกับแม่น้ำมูลที่อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
ลำเซบาย  มีต้นกำเนิดมาจากเทือกเขาภูพาน ไหลไปบรรจบกับแม่น้ำมูลก่อนถึงอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
ลำเสียว  มีต้นกำเนิดจากที่ราบสูงบริเวณสันปันน้ำระหว่างลุ่มน้ำชีกับลุ่มน้ำมูล มีลำน้ำสาขาคือ ลำเตา ลำเสียวใหญ่ ลำเสียวน้อย ไหลมาบรรจบกันเป็นลำเสียวใหญ่ แล้วไหลมารวมกับห้วยก๊ากว๊ากเป็นลำเสียว ลงแม่น้ำมูลที่อำเภอราศีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

นอกจากนั้น  ยังมีลำเชียงไกร  ลำสะแทด ลำเซบก ซึ่งมารวมกับแม่น้ำมูลทางฝั่งซ้าย และยังมี ห้วยทับทัน ห้วยสำราญ ห้วยขะยุง ซึ่งไหลมารวมกับแม่น้ำมูลทางฝั่งขวา และลำน้ำสาขาสายเล็ก ๆ อีกหลายสาย