วิถีชีวิตชุมชน

เครื่องเขิน( Lacquerware ) เป็นสินค้าพื้นถิ่นที่ขึ้นชื่อรู้จักกว้างขวาง ข้อเด่นของเครื่องเขินเมืองพุกามคือ ความปราณีตและลวดลายที่วิจิตรบรรจง ไม่ว่าจะเป็นของเล็ก เช่น กลัก กล่อง ถาด ไปถึงของใหญ่ เช่น หีบ โต๊ะ ฉาก มีทั้งชนิดที่ทำจากไม้ไผ่สานเสี้ยวบาง royalhillonline.comและที่ทำจากขนม้า

ตลาดยองอู ซึ่งเป็นตลาดที่รวบรวมสินค้าพื้นเมืองนานาชนิด

มัณฑเลย์
การแสดงหุ่นชักของพม่าที่สนุกสนาน เคลื่อนไหวได้เหมือนคนจริงแสดง

สิเรียม(Thanlyin)
ตลาดโบ๊คโจ๊ค เดิมชื่อตลาดสก๊อตต์ เป็นแหล่งรวมสินค้าจากทั่วทุกแห่งของพม่าและใหญ่ที่สุด ซึ้งรวมความหลากหลายของสินค้า อาทิ อัญมณี ทับทิม ไพลิน ไข่มุก งานไม้สักไม้หอมแกะสลัก เครื่องหวาย ผ้าโสร่ง และผ้าต่างๆ ส่งตรงจากเกาหลีและญี่ปุ่น ภาพเขียนสีน้ำมันอันงดงาม

เฮโฮ
ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบอินเล ซึ่งเป็นทะเลสาบที่อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลกว่า 2,800 ฟุต ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวน้ำที่ใช้เท้าเพียงข้างเดียวในการพายเรือ หมู่บ้านแพ ตลาดน้ำแบบพม่า และโรงงานทอผ้าไหมด้วยมือ เจดีย์งาแพ (Ngaphachaung Pagoda )

ตลาดสก๊อต ซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของพม่า ความหลากหลายของสินค้าของฝากของที่ระลึกมากมายราคาถูก อาทิ อัญมณี ทับทิม ไพลิน หยก ไข่มุก เครื่องเงิน เครื่องหวาย งานฝีมือ เช่น ผ้าปูโต๊ะ สวยงามและราคาถูก