สามเหลี่ยมทองคำ อ.เชียงแสน

สามเหลี่ยมทองคำ

สามเหลี่ยมทองคำ
สามเหลี่ยมทองคำ ความอัศจรรย์ของสามเหลี่ยมทองคำคือ นักท่องเที่ยวจะได้ชมทั้งสามประเทศในสถานที่เดียว คือ ไทย พม่า และลาว สามเหลี่ยมทองคำอยู่ห่างจากเชียงแสนไปทางทิศเหนือ 9 กิโลเมตร ตามถนนเลียบริมแม่น้ำโขง สบรวกเป็นบริเวณที่แม่น้ำโขงกั้นดินแดนระหว่างประเทศไทยและประเทศลาวมาพบกับแม่น้ำรวกซึ่งกั้นดินแดนระหว่างประเทศไทยและประเทศ พม่า ในอดีตนั้นสามเหลี่ยมท่องคำเป็นแหล่งค้าขายยาเสพติดขนาดใหญ่ระดับโลกด้วยความได้เปรียบทางทำเลที่ติดต่อกับหลายประเทศ แต่ปัจจุบันได้รับการดูแลจนกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สามเหลี่ยมทองคำ
จากชมวิวนักท่องเที่ยวจะมองเห็นดินแดน ซึ่งเชื่อมดินแดน 3 ประเทศ เข้าด้วยกัน โอบล้อมด้วยลำน้ำทอดยาวสงบนิ่ง ที่สบรวกมีบริการเรือให้เช่าเพื่อเดินทางไปชมทิวทัศน์บริเวณสามเหลี่ยมทองคำ ใช้เวลาเดินทาง 20 นาที และยังสามารถเช่าเรือจากสบรวกไปยังเชียงแสนและเชียงของได้ใช้เวลาเดินทาง 40 นาที และ 1 ชั่วโมงครึ่ง ตามลำดับ นอกจากนี้ยังมีซุ้มที่สวยงามให้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกโดยมีฉากหลังที่สวยงาม อีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจ คือ นมัสการพระเชียงแสนสี่แผ่นดิน หรือ พระพุทธนวล้านตื้อ ประทับนั่งบนเรือแก้วกุศลธรรมขนาดใหญ่ ประดิษฐานกลางแจ้ง สร้างขึ้นด้วยทองสัมฤทธิ์ขนาดใหญ่โดดเด่น อาบไล้ด้วยแสงอาทิตย์มีความงดงามจับตา แล้วยังมีของที่ระลึกจำหน่ายมากมาย

พระธาตุปูเข้า เป็นโบราณสถานอยู่บนดอยเชียงเมี่ยง ริมปากน้ำรวก เมื่อ พ.ศ. 1302 ในสมัยพระยาลาวเก้าแก้วมาเมือง กษัตริย์องค์ที่ ๒ แห่งเวียง หิรัญนครเงินยาง โบราณสถานประกอบด้วยพระวิหาร และกลุ่มเจดีย์ที่พัง ทลาย ก่อด้วยอิฐมีร่องรอยการตกแต่งด้วยลวดลายปูนปั้น มีพระพุทธรูปเสี่ยงทาย นอกจากนี้บนดอยเชียงเมี่ยงยังเป็นจุดชมวิว สามารถมองเห็นสามเหลี่ยมทองคำได้ชัดเจน การเดินทาง ใช้เส้นทาง เชียงแสน-สบรวก แยกซ้ายก่อนถึงสามเหลี่ยมทองคำเล็กน้อย รถยนต์ สามารถขึ้นไปถึงยอดเขา หรือจะเดินขึ้นบันไดก็ได้